Przeskocz do treści

Jak co roku okres pomiędzy październikiem a marcem będzie czasem kiedy lokatorzy mieszkań i domów w intensywny sposób będą narażeni na niebezpieczeństwa związane z nieszczelnością lub niepoprawnym funkcjonowaniem przewodów wentylacyjnych oraz instalacji grzewczych. Zagrożenie związane z zatruciem tlenkiem węgla nie dotyczy tylko tych co mają w kuchni lub łazience piecyk gazowy typu "terma" - do zatrucia może dojść nawet jeśli w budynku nie ma instalacji gazowej. Co roku w okresie sezonu grzewczego w naszym kraju życie traci kilkadziesiąt osób, na skutek zatrucia czadem - czyli wspomnianym tlenkiem węgla, przyczyną jest nieprawidłowe korzystanie z budynków mieszkalnych, zbytnie uszczelnianie pomieszczeń oraz stosowanie niesprawnych urządzeń grzewczych, warto o tym pamiętać i już teraz pomyśleć o czujniku wykrywającym niebezpieczeństwo związane z pojawieniem się czadu w naszych domach i mieszkaniach.

Czad - przyczyna problemu

czadCzad - gaz systematycznie nazywany tlenkiem węgla, powstaje podczas niecałkowitego spalania materii organicznej i nieorganicznej w warunkach niedostatecznej ilości tlenu. Jest trochę lżejszy od otaczającego nas powietrza, nie ma zapachu i nie posiada rozpoznawalnej barwy, co sprawia, że jest on praktycznie niewyczuwalny i nie może zostać łatwo wykryty przez ludzkie zmysły. W tym fakcie tkwi istota niebezpieczeństwa, zazwyczaj ofiary czadu nie orientują się nawet przez chwilę, że są w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Mechanizm działania czadu na organizm człowieka polega na łączeniu się z cząsteczkami hemoglobiny, które odpowiedzialne są za transport tlenu do komórek organizmu. Powstaje w ten sposób trwalsze połączenie niż z tlenem nazywane karboksyhemoglobiną. Zatem przy odpowiednim stężeniu czadu w krwi, dochodzi do powolnego uduszenia na skutek niedostarczenia tlenu do komórek, powoduje to uszkodzenie najważniejszych dla podtrzymania funkcji życiowych narządów.

Jak zapobiegać niebezpieczeństwu zatrucia?

Najważniejsze jest dbanie o dobrą wentylację pomieszczeń, nawet w czasie kiedy zależy nam na dobrej izolacji od chłodu jaki panuje na zewnątrz, częstym przypadkiem śmiertelnego zatrucia czadem było zbyt pieczołowite uszczelnienie okien i drzwi przez co odkładający się czad mógł osiągać stężenia niebezpieczne dla zdrowia i życia. Nie warto zatem rezygnować z rozsądku podczas ocieplania mieszkań i domów w okresie grzewczym, dodatkowo obowiązkowo należy przeprowadzać okresowe przeglądy przewodów wentylacyjnych oraz urządzeń i instalacji grzewczej w pomieszczeniach. Gdy już mamy pewność, że mieszkanie jest odpowiednio wentylowane warto pomyśleć o zainstalowaniu czujników czadu, szczególnie w miejscach gdzie zachodzą procesu spalania lub otwory wentylacyjne nie są w pełni dostępne (np. rura okapu umieszczona w całości przekroju przewodu wentylacyjnego). Miejscami takimi będą kuchnie, łazienki i inne wyposażone w gazowe piecyki i tym podobne.

Rady straży pożarnej - na co zwrócić szczególną uwagę?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

zatrucie czaduem - zapobieganie

  • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
  • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
  • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
  • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
  • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
  • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
  • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
  • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Czym się kierować kupując czujnik czadu?

czujnik tlenku węglaDetektor musi posiadać także dźwiękową i świetlną sygnalizację przekroczenia dopuszczalnego progu CO. Ważne jest też, aby był wyposażony w przycisk umożliwiający sprawdzenie poprawności działania urządzenia. Należy zwrócić uwagę na okres gwarancji udzielonej przez producenta na sam sensor (element czujnika) oraz całe urządzenie. Przy wyborze czujnika tlenku węgla należy przede wszystkim jednak zwrócić uwagę, aby był on produkowany zgodnie obowiązującą w Unii Europejskiej oraz w Polsce normą EN 50291: 2001 dla domowych wykrywaczy tlenku węgla oraz żeby był certyfikowany przez niezależną organizację. Na obudowie urządzeń, które pomyślnie przeszły badania umieszcza się znak jednostki certyfikującej, numer normy wg. której urządzenie było badane oraz numer raportu z badań.
W przypadku detektorów czadu KIDDE zgodność z tą normą została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą British Standard Institute (BSI), numer raportu KM98848.

Przykład oznaczenia:

BSI Znak jednostki certyfikującej British Standard Institute (BSI), potwierdzający, że urządzenie pomyślnie przeszło badanie zgodności z normą zgodnie z którą było badane.
EN 50291: 2001 - numer normy zgodnie z którą urządzenie było badane
KM98848 - numer raportu z badań

Detektorów tlenku węgla nie posiadających takich oznaczeń nie powinno się kupować!
Często w opisach urządzeń można przeczytać informację, że: Czujnik jest produkowany zgodnie z obowiązującą normą.... lub Czujnik jest kalibrowany (certyfikowany) zgodnie z obowiązującą normą...
Powyższe sformułowania nie oznaczają, że takie detektory tlenku węgla spełniają wszystkie wymagania zawarte w tych normach. Przez co mogą wprowadzać potencjalnego nabywcę w błąd. Jeżeli urządzenie zostało przebadane przez niezależną jednostkę certyfikującą na jego obudowie umieszcza się znak jednostki certyfikującej, informację według jakiej normy było certyfikowane oraz numer raportu (przykład oznaczenia patrz powyżej).
PAMIĘTAJ! Oznaczenie CE informuje tylko o tym, że dane urządzenie jest dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. NIE potwierdza spełnienia wymagań normy EN 50291 dla urządzeń elektrycznych do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych!